TOREK
7
April

Društvo informacijski center Legebitra


Poslanstvo:

Naše poslanstvo je predvsem izboljšati položaj in odnos do istospolno usmerjenih na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. Z zagotavljanjem varnega prostora in posredovanjem relevantnih in pravilnih informacij želimo izobraževati in osveščati, hkrati pa s svojim delom tudi opozarjati na neenakost v Slovenski družbi. Naša ciljna skupina so tako istospolno usmerjeni kot tudi ostala javnost, saj le tako lahko aktivno vplivamo na proces socialnega vključevanja istospolno usmerjenih v družbo.

Z našimi programi se najbolj obračamo na istospolno usmerjene v Sloveniji in vse tiste, ki se s to temo srečujejo v vsakdanjem življenju (starši istospolno usmerjenih, socialna služba v srednjih šolah, sorodniki, prijatelji). Posredno pa se obračamo tudi na celotno slovensko populacijo saj z okroglimi mizami, izdajanjem zloženk in pripravo mesečnika aktivno sodelujemo v procesu osveščanja in vključevanja istospolno usmerjenih mladih v slovensko družbo.Delovni čas:Telefon: +386 1 4305144 E-mail: legebitra@siol.net Informacijska točka ter uradne ure centra vsak dan od ponedeljka do petka med 12.00 in 18.00 uro Terapevtska skupina Iskreni pogovori vsak drugi ponedeljek med 18.00 in 19.30 uro podrobne informacije na: www.drustvo-legebitra.si ali 01 / 430 51 40 Mladinska skupina Legebitra (starostna omejitev do 26. leta) Vsak petek med od 16.00 do 18.00 uro Podrobne informacije na: www.drustvo-legebitra.si ali 01 / 430 51 40 Legebitrina svetovalnica Vsak torek in četrtek med 16.00 in 18.00 uro Podrobne informacije na: www.drustvo-legebitra.si ali 01 / 430 51 40

Odgovorna oseba: Jasna Magic

Država/Regija: Slovenija /
Občina: Ljubljana
Kraj/Pošta:  Ljubljana / 1000
Ulica:  Trubarjeva 76a
Telefon:  01/430 51 44 ali 031 333 088
Spletna stran:  http://www.drustvo-legebitra.si
Elektronska pošta:  legebitra@siol.net

Ostalo:
Trenutno naši programi vključujejo: Izdajanje izobraževalne revije NAROBE, ki je edini mesečnik v Sloveniji, ki v svoji vsebini nagovarja istospolno usmerjene mlade in pa tudi vse ostale ki so ali menijo, da bi lahko bili istospolno usmerjeni. Organizacijo dvo-in pet-dnevnih izobraževalnih seminarjev, t.i. taborov, ki omogočajo poglobljene več-dnevne diskusije in delavnice na izbrano temo s področja življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji. Različne podporne programe svetovanja, tedenskih in pa mesečnih aktivnosti, ki jih deloma vodijo strokovni sodelavci/ke in deloma prostovoljci. Med tovrstne programe sodijo: koordinacija in srečanja vrstniške skupine Legebitra (do 26. leta) (enkrat tedensko), svetovalnica za osebe, ki imajo težave zaradi istospolne usmerjenosti – osebno, telefonsko in spletno svetovanje (dvakrat tedensko), organizacija različnih socialnih srečanj članov društva (pikniki, zabave ipd.) Sodelovanje z mnogimi domačimi (Mirovni Inštitut, Društvo za Integracijo Homoseksualnosti, Študentska Organizacija Univerze v Ljubljani, Šola za Mir, Društvo za nenasilno komunikacijo, ipd) in tujimi (IGLYO – International Gay and Lesbian Youth Organisation, ILGA-Europe – International Lesbian Gay Association, LGBT Consortium London) društvi in organizacijami, ki delujejo ne področju odprave diskriminacije in neenakosti v družbi. Organizacija javnih okroglih miz na katerih poglobljeno raziščemo aktualne in pereče problematike, ki posredno ali neposredno zadevajo položaj istospolno usmerjenih v Sloveniji. Program HIV/AIDS preventive (izobraževanje, osveščanje, delavnice, svetovanje) Program izobraževanja prostovoljcev: kot društvo, ki je zraslo iz prostovoljnega dela, se zavedamo, da so izkušnje, ki jih prostovoljci pridobijo z delom na različnih projektih in aktivnostih neprecenljive. Prostovoljcem, skušajo tako zaposleni, kot tudi projektni sodelavci predati čimveč koristnih informacij in izkušenj, poudarjamo pomen neformalnega izobraževanja in pa izmenjavo izkušenj preko medkulturnih dogodkov. Skozi našo mrežo partnerjev in interesnih organizacij z mednarodnega kot tudi lokalnega nivoja prostovoljcem omogočamo dodatno bogatenje izkušenj, v okviru prijav na različne mladinske delavnice, seminarje in konference z njihovega interesnega področja. V letu 2007 nameravamo obstoječe aktivnosti nadgraditi še z: Organizacijo mednarodne mladinske izmenjave (Slovenia – Škotska: Sole za VSE!) Sodelovanje pri organizaciji projekta Enaki v razlicnosti - Ziva knjiznica www.razlicnost.si Vzpostavitvijo programov: Nadzorovanje kršitev človekovih pravic za istospolno usmerjene Razvoj programa o izobraževanju o človekovih pravicah po programu KOMPAS Sveta Evrope

Prireditve, ki jih organizira ta organizator:
Živa knjižnica - ne sodi knjige po platnicah!
Živa knjižnica - ne sodi knjige po platnicah!