PONEDELJEK
25
Maj

Razstava Leta potovanj


 

LETA POTOVANJ

Leta potovanj je razstava, ki predstavlja Jana Oeltjena, slikarja razpetega med dvema domovinama Nemčijo in Slovenijo, z deli nastalimi v času do njegove dokončne ustalitve na Ptuju.Janu Oeltjenu sta bili v Umetnostni galeriji Maribor posvečeni že dve retrospektivi, vendar le z deli, ki jih hranijo slovenske ustanove in zasebniki. Vsa dela, ki jih hranijo muzeji in zasebniki v Nemčiji, bodo v Sloveniji na ogled prvič.


 


Otvoritev razstave je vključena v program POLETNE MUZEJSKE NOČI
Organizator:  Umetnostna galerija Maribor - Razstavni salon Rotovž 2

TERMINI:


Prireditev vstavil: Matic
Dne: 18.6.2007 17:30:00