SREDA
29
Januar

PIXXELPOINT 2005 - 6. MEDNARODNI FESTIVAL DIGITALNE UMETNOSTI


 

Mestna galerija Nova Gorica bo tudi v letošnjem letu osrednje prizorišče mednarodnega festivala digitalne umetnosti Pixxelpoint, ki se je v času svojega obstoja nedvomno uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov računalniške umetnosti v slovenskem prostoru in si obenem pridobil ugled tudi v mednarodnem merilu. Namen festivala je približati informacijsko tehnologijo širši publiki in obenem ozavestiti predvsem mlajše generacije na drugačne možnosti uporabe računalnika, ki presegajo zgolj domačo uporabo. V svetu, ki se prav s pomočjo tovrstnih tehnologij neustavljivo spreminja, se nam zdi razumevanje osnov tehno-kulturnega razvoja, kot del splošne izobrazbe, nadvse pomembno. Prav (digitalna) umetnost pa je lahko tisto sredstvo, preko katerega se tehnologija in novi mediji pretvorijo v izraz, ki je ljudem bližji in razumljivejši. Festival želimo podobno kot v lanskem letu razširiti in prestopiti meje galerijskega prostora, saj je le-ta postal premajhen za vse projekte, ki jih želimo uresničiti. Festival se bo tako odvijal tudi na drugi strani meje, v sosednji Gorici, k sodelovanju smo namreč povabili Kulturni dom Gorica in Univerzo iz Gorice – DAMS, ki ima oddelek za nove medije. Čezmejno sodelovanje v okviru festivala se nam zdi zelo pomembno, saj bosta obe mesti skupaj postali enotno središče digitalne umetnosti v širšem prostoru. Pixxelpoint 2005 bo konceptualno sledil spremembam iz zadnjih dveh edicij. Na razstavi predstavljena dela ne bodo izbrana izključno prek razpisa, ampak bomo k sodelovanju povabili tudi širše uveljavljene ustvarjalce s področja digitalne oziroma raziskovalne umetnosti. Festival bo tematsko obarvan, saj bodo vsa dela sledila osnovni temi Nazaj / Backwards, ki jo je razpisal letošnji kurator Igor Španjol, kustos za medijsko umetnost v ljubljanski Moderni galeriji.

Namen 6. festivala digitalne umetnosti bo tudi letos približati informacijsko tehnologijo širši publiki in obenem ozavestiti predvsem mlajše generacije na drugačne možnosti uporabe računalnika, ki presegajo zgolj domačo uporabo. V svetu, ki se prav s pomočjo tovrstnih tehnologij neustavljivo spreminja, se nam zdi razumevanje osnov tehno-kulturnega razvoja, kot del splošne izobrazbe, nadvse pomembno. Prav (digitalna) umetnost pa je lahko tisto sredstvo, preko katerega se tehnologija in novi mediji pretvorijo v izraz, ki je ljudem bližji in razumljivejši. Festival je podobno kot v lanskem letu razširjen . Prestopili smo meje galerijskega prostora, saj je le-ta postal premajhen za vse projekte, ki jih želimo uresničiti. Festival se bo tako odvijal tudi na drugi strani meje, v sosednji Gorici, k sodelovanju smo namreč povabili Kulturni dom Gorica in Univerzo iz Gorice – DAMS, ki ima oddelek za nove medije.
Festival digitalne umetnosti, ki povezuje dve obmejni mesti je vsekakor unicum na tem področju.
Pixxelpoint 2005 konceptualno sledi spremembam iz zadnjih dveh edicij. Na razstavi predstavljena dela ne bodo bila izbrana izključno prek razpisa, ampak smo k sodelovanju povabili tudi širše uveljavljene ustvarjalce s področja digitalne oziroma raziskovalne umetnosti. Festival je tematsko obarvan, saj vsa dela sledijo osnovni temi Nazaj / Backwards, ki jo je razpisal letošnji kurator Igor Španjol, kustos za medijsko umetnost v ljubljanski Moderni galeriji.

Odgovorna oseba: Mateja Poljšak Furlan
Spletna stran:  http://www.mgng.net
Elektronska pošta:  mestnagalerija@kulturnidom-ng.si
Telefon: 05 333 01 73; pisarna: 05 335 40 15
Faks: 05 335 40 20

Cena: Vstop prost!

Organizator:  MESTNA GALERIJA NOVA GORICAPrireditev vstavil: Mestna galerija Nova Gorica MATEJA POLJŠAK FURLAN
Dne: 3.10.2005 12:11:00