Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest v občini Zagorje ob Savi v času volilne kampanje za volitve predsednika republike 2022

22. 8. 2022
22.08.2022
Objave in pozivi
23.10.2022 do 00:00
040-0004/2022
22.08.2022