Ponudba občini za prodajo nepremičnine-predkupna pravica-ZUreP-3

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku