Del novega vodovodnega omrežja že zgrajen

5. 6. 2024