Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za leti 2023 in 2024

25. 1. 2024
25.01.2024
Javni razpisi in javni natečaji
31.12.2024 do 23:59